Dotza  -  Blendy Pens  -  Sprayza  -  Katalog produktów


   Blendy Pens to niezwykłe mazaki, których kolory można ze sobą swobodnie mieszać zyskując specjalne efekty podczas kolorowania rysunku. Dziki "tubie do czenia kolorw" atwo ze sob poczysz dwie lub wicej barw, aby uzyska ten waciwy odcie. Dzieci w bardzo prosty sposb mog z pojedynczych kolorw stworzy ca gam barw, a nastpnie pokolorowa nimi laurki, plakaty, ramki na zdjcia oraz wszystko to, co im podsunie wyobrania. Mazakami Blendy Pens mona rwnie malowa na zwykych kartkach papieru. Stwrz swj kolor! Pocz odpowiednie mazaki!

BP1001 - Blendy Pens - fabryka witray
BP1005 - Blendy Pens - fabryka zabawnych zwierztek
BP1501 - Blendy Pens - aktywna ksieczka
BP2101 - Blendy Pens - kolorowe zwierztka
ST2108 - Blendy Pens - szablony zestaw 1
ST2109 - Blendy Pens - szablony zestaw 2
BP1201 - Blendy Pens - fabryka laurek
BP1203 - Blendy Pens - fabryka ramek na zdjcia
BP1401 - Blendy Pens - zestaw duy Blendy Box
BP1601 - Blendy Pens - mazaki 6 sztuk
BP1701 - Blendy Pens - mazaki 12 sztuk
BL7003 - Blendy Pens - Blasta Box
BL7004 - Blendy Pens - Blasta Duo
blendypens.info.pl (c)2009 wszelkie prawa zastrzeone